Начална » » Transferrina, es, нормални y стойности за обслужване

  Transferrina, es, нормални y стойности за обслужване

  Трансферинът е протеин, произведен главно от черния дроб, който има функцията да транспортира йерархията на мозъка, кръвта, черния дроб и мускулите, поддържайки доброто функциониране на организма.

  Нормалните стойности на трансферин в кръвта са:

  • Омбре: 215 - 365 mg / dL
  • Жени: 250 - 380 mg / dL

  Оценката на концентрацията на трансферин в кръвта трябва да бъде хаквана за 8 до 12 часа, в зависимост от показанията на лекаря и лабораторията, и обикновено тя се изисква заедно с йерархичните и феритин измервания, в допълнение към биохимични и хематологични анализи като кръвна картина, например, и трябва да се интерпретира заедно. Според това каква е хемограмата и нейната интерпретация.

  За какво е??

  Лекарството трансферин обикновено моли лекаря да направи диференциална диагноза на микроцитни анемии, които са тези, които се характеризират с наличието на най-малките нормални червени кръвни клетки. По този начин, в допълнение към трансферина, лекарят изисква измерване на серума и феритин. Повече за феритина.

  Профилът на микроцитната анемия е:

   Серумна йерархиятрансферинНасищане на трансферинаферитин
  Феропенова анемияБаховисокоBajaBaja
  Анемия на хронично заболяванеБахоBajaBajaНормална или повишена
  talasemiaНормална или повишенаНормално или намаленоНормална или повишенаНормална или повишена
  Сидеробластична анемиявисокоНормално или намаленовисоковисоко

  В допълнение към тези тестове може да се поиска електрофореза на хемоглобина, за да се идентифицира вида на хемоглобина при пациента и след това да се потвърди диагнозата на таласемия, например.

  Важно е резултатът от изпитите да бъде интерпретиран от лекаря, както и концентрацията на йерархия, трансферин и феритин, необходимо е да се анализират други изпити, така че да е възможно да се провери общата клинична картина на пациента.

  Какъв е индексът на насищане на трансферина?

  Индексът на насищане на трансферина съответства на процента на трансферина, който е зает от йерархията. При нормални условия от 20 до 50% от прехвърляните съюзни места се заемат от йерархията.

  В случай на феропенова анемия, например, индексът на насищане на трансферина е нисък поради времевата концентрация на кръвта, налична в кръвта. За да вземе решение, тялото започва да произвежда повече трансферин в опит да улови максимално възможна йерархия, която да поеме към покривите, но всеки трансферрин носи по-малко йерархия, отколкото трябва. Научете повече за анемията с дефицит на желязо.

  Значение на la transferrina alta

  Високият трансферин обикновено се наблюдава при анемия поради липса на йерархия, известна като феропенова анемия, при лечение и при лечение с хормонална репозиция, главно естроген.

  Значение на la transferrina baja

  Трансферринът може да бъде произведен в някои ситуации, като например:

  • таласемия;
  • Сидеробластична анемия;
  • възпаление;
  • Ситуации, при които има загуба на протеини, например хронични инфекции и изгаряния;
  • Чернодробни и бъбречни заболявания;
  • неоплазми;
  • Nefrosis;
  • недохранване.

  Също така концентрацията на трансферин в кръвта би могла да бъде намалена и при анемия на хронично заболяване, което е видът на анемията, който обикновено присъства при хоспитализирани хора и има хронични инфекции, възпаления или неоплазми.